Aktuální situace 4.5.

Snad se všichni těšíme zpět do vody. 
Bohužel zatím není plánování rozjezdu o co opřít, z čeho vycházet při plánování. 
Jakmile budeme vědět, že se termín blíží, určitě dáme všem vědět. 
Zatím – předběžně – se zdá, že se k provozu vrátíme postupně, na každém bazénu v jiném termínu. 
Provozovatelé bazénů samozřejmě sledují vývoj a změny ve vládních rozhodnutích, čekáme instrukce z hygienických stanic, které na jednotlivé bazény dohlížejí. 
Asociace bazénů i Aliance plavání posílaly dotazy předsedovi vlády s prosbou o informace o podmínkách a termínech. Zatím bez zpětné vazby. 

S největší pravděpodobností se s koncem května obnoví plavání v Juliši. Zatím jsou v jednání případné změny – zda bude nutno změnit počet dětí ve skupině, dělat přestávky mezi lekcemi. Snad se vše vyjasní co nejdříve. 

Bazén Vyšehrad pravděpodobně otevře v první půli června. Škola Jedličkova ústavu otvírat nebude. A tak přístup našich klientů bude zřejmě jiný než doposud. Pravděpodobně bude pro nás otevřen jiný vchod než přes recepci. 

Bazén na Pankráci plánuje znovu otevřít na konci června. 

V Kolíně není zatím jasný termín. Snad na přelomu května a června. Zda bude od začátku otevřen i dětský bazén, zatím není jasné. 

K přerušení kurzů došlo z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu, pro ochranu nás všech před pandemií. Jde o situaci, jakou jsme ještě nikdy nezažili. 

Bazény se zřejmě budou rozjíždět postupně. Ač nám na většině bazénů zbývalo doplavat 2, někde 3 lekce do konce zimního kurzu. Rozjezd bude složitý. Organizační systém webooker nepočítal s takovou situací a mnoho věcí budeme muset spolu řešit osobně či telefonicky. 
Zatímco někde zimní kurz skončí ještě na jaře, jinde je možné, že se to nepovede.  V této situaci všem umožníme převod náhrad nad rámec pravidel. Bude možné nahrazovat až do konce tohoto roku. V letním i podzimním semestru.
Všem klientům, kteří se přihlásili na jarní kurz, nabídneme všechny možné alternativy, které objevíme. 

Všem dáme vědět, jakmile bude o co se při plánování opřít. 

Zároveň vám všem mnohokrát děkujeme za shovívavost. Dostali jsme se do těžké situace. Doufáme, že jste vy i všichni vaši blízcí přestáli situaci ve zdraví a že to tak zůstane. 

Zároveň velmi přivítáme vaši případnou podporu. Snažíme se přežít fakticky i finančně. Nedá se čekat, že by se po uvolnění režimu snížily náklady na nájmy. Přesto nechceme v tuto chvíli nijak zvyšovat kurzovné. Spíše zkusíme obrátit se na vás s žádostí o doporučení, s propagací novým klientům. Pokud to pro nás můžete udělat, náš vděk máte jistý heart