Plavání batolat a kojenců

Pár slov o plavání

Předtím, než se rozhodneme pro plavání s naším miminkem, měli bychom vědět, do čeho se pouštíme. Kojenecké a batolecí plavání není výuka stylového plavání. Je to pohybová a sociální aktivita. Při plavání se rozvíjejí pohybové a komunikační schopnosti dítěte. Ve vodě je dítě tak nadlehčováno,že má mnohem větší možnost pohybu. Při správné manipulaci se dá této skutečnosti využít ve prospěch psychomotorického vývoje. Nemělo by však jít jen o "sportovní" výkony, ale hlavně o spokojenost. Ve vodě se výrazně rozvíjí kontakt děťátka a rodiče.

IMGP4367-1.JPG

Začít s plaváním je možné už po šesti týdnech života. V tomto věku však není možné se vypravit s miminkem rovnou na bazén. Do šesti měsíců musíme vydržet ve vaně. Už v tomto věku však je dobře plavat pod odborným vedením. Je možné buď docházet pravidelně na lekce do vhodného zařízení, kde jsou k dispozici pro tyto účely vhodné vany, nebo Vás může navštěvovat odborná instruktorka doma. Od šesti měsíců je možné docházet na lekce v bazénu. Je dobré začít s plaváním včas, tedy v době, kdy dítě teprve získává zkušenosti a nemá ještě zábrany vůči ničemu novému. Důležité je však i vědět, jak plavat a přitom neublížit. Na správné manipulaci závisí nejen spokojenost děťátka, ale i správný pohybový vývoj.

Od plavání kojenců a batolat lze očekávat několik výsledků:

Po zdravotní stránce se děti otuží a získají větší odolnost vůči nemocem. Aqua baby club se specializuje na metodiku, při které se využívá toho, že je dítě nadlehčeno vodou a proto může lehce nacvičovat jak některé potřebné pohybové dovednosti, posilovat žádoucí svalové partie, tak třeba i usměrnit některé nežádoucí vývojové odchylky. A to vše je přitom pro dítě schováno do příjemných her a aktivit. Nenásilnou formou děti zvládnou dechová cvičení, která mají velký význam pro prevenci respiračních onemocnění a kromě jiného i umožňují bezpečné potápění.

Batolata, která mívají často svou hlavu, se učí ve vodě prvním plaveckým dovednostem, soustředění a spolupráci jak s rodičem, tak v rámci dětského kolektivu. 

Za pozitivum lze určitě považovat i "sociální" otužilost . Dítě i maminka přicházejí do skupiny s podobnými radostmi i starostmi. Děti se poprvé navzájem kontaktují a zvykají si i na kolektiv kolem sebe. Maminky dostanou mnoho informací a správné manipulaci s děťátkem a o správném vývoji. Zjistí, na co dávat velký pozor a čím se naopak nenechat zneklidnit. Při plavání se navazují nová přátelství poté, co většina maminek opustila kvůli mateřství pracovní kolektiv. Při výběru provozovatele je dobře, když si maminka domluví i předběžnou návštěvu na bazéně. Měla by vidět, v jakém prostředí se plave, jak jsou spokojená již plavající miminka, zjistí, co bude potřebovat s sebou pro sebe i pro dítě.

Na některých bazénech je možno navíc zpříjemnit den mamince i tím, že je možné objednat například masáž, při které bude mít postaráno o hlídání dítěte nebo posedět při občerstvení v prostředí, kde zatím děti aklimatizují po plavání.

Kromě plavání je možno se zúčastnit i jiných aktivit. Relaxačních dovolených pro rodiny s dětmi, při kterých se plave, cvičí, hrají se hry na vodě i na suchu, s míčem i v přírodě, při kterých jsou zajištěny relaxační programy spojené s hlídáním dítěte. Během sezony se konají besedy a přednášky na žádaná témata.

 

Plavání kojenců a batolat

je zaměřeno na správné usměrnění psychomotorického vývoje dítěte prostřednictvím pohybu ve vodě. Využívá se toho, že dítě nadlehčováno vodou ztrácí velkou část tíhy a může snadno trénovat správné pohybové koordinace, které vedou k důkladnému posilování potřebných svalových partií. Přitom jsou tato cvičení vedena nenásilnou formou her. Výsledkem jsou správně vyvinuté svalové partie bříška, stehen, vzpřimovacích svalů a svalů páteřního korzetu. Kromě těchto cvičení se dítě naučí zvládat dechová cvičení, která vedou k vyšší odolnosti vůči respiračním nemocem. Tato dechová cvičení umožňují i bezpečné potápění dítěte. Kromě toho dítě poměrně brzy dávají najevo jednoznačnou radost z pohybu a získávají větší otužilost.

Kurzy jsou organizovány v semestrech "podzim", "zima" a "jaro". Délku semestrů jsme zvolili tak, aby klienti měli nárok na příspěvek od své zdravotní pojišťovny. To znamená, že se plave vždy jednou týdně v určenou hodinu. Během prvního (základního) kurzu zvládnete se svým dítětem všechny základní cviky, část her, a dechová cvičení včetně potápění. Kurz je postaven tak, aby jeho zvládnutí nečinilo potíže ani v případě, že budete mít z jakéhokoliv důvodu pár absencí. Cena kurzu je však stanovena podle nájmu bazénu a neumožňuje vracení kurzovného za zameškané lekce.

Podmínkou pro účast v kurzu je takový zdravotní stav dítěte i doprovázející osoby, který neohrozí ostatní účastníky. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží (nebo vývojových odchylek dítěte) je nutná konzultace s instruktorkami, případně vyjádření lékaře. Čestné prohlášení o zdravotním stavu je součástí přihlášky. Do bazénu jsou nutné plavky, pro dítě jednorázové plavací plenky, mýdlo pro důkladné umytí před vstupem do bazénu, osuška, dětská kosmetika dle vlastní potřeby a bezpodmínečné dodržování hygienických zásad. Dále doporučujeme jednorázovou podložku a přesnídávku pro dítě po plavání.

Pro dobrou pohodu dítěte ve vodě je vhodné plavání načasovat tak, aby dítě bylo pokud možno odpočinuté a přiměřeně nasycené ( né hladové). Možnosti plavání viz. bazény

Článek MUDr. Papoušek: Počátek duševního vývoje: kojenec a jeho svět