Pravidla pro omluvy a náhrady

Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plavání, pronájem  a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné kurzovné za nevyčerpané lekce vracet.
Umožňujeme však nahradit všechny zameškané lekce.  Náhrady je nutno vyčerpat v období, ve kterém má klient zaplaceno kurzovné. Na požádání je možné nevyužité náhrady z kurzu (semestru) převést do dalšího kurzu (semestru). Převádět je lze pouze do kurzu (semestru), ve kterém je dítě zapsáno. Převod náhrad může  do systému zanést pouze administrátorka. Proto se, prosím, s tímto požadavkem obracejte na   aquababyclub@seznam.cz

Režim náhradních hodin je řešen dle kapacitních možností jednotlivých bazénů. Na bazénech, kde se plave víckrát  týdně je možno náhradu využít v jiný plavací den. Na bazénech, kde se plave pouze jeden den v týdnu, je možno objednat si náhradu na jiném bazénu.  Je možné náhradu čerpat i v jiném městě

 

Omluvy a náhrady si vyřizují on-line klienti sami v náhradovém systému:

 

https://aquababyclub.webooker.eu/

 

 

Náhradový systém funguje na spárování omluvené lekce jednoho klienta s hledáním uvolněné kapacity pro náhradu jiným klientem.  Z toho důvodu je čas omluvy, k níž náleží náhradní lekce stanoven tak, aby se uvolněné místo mohlo využít pro náhradu - ve 20,00 hod dne předcházející omlouvané lekci.  Náhradový systém funguje na spárování omluvené lekce jednoho klienta s hledáním uvolněné kapacity pro náhradu jiným klientem.  Z toho důvodu je čas omluvy, k níž náleží náhradní lekce stanoven tak, aby se uvolněné místo mohlo využít pro náhradu - ve 20,00 hod dne předcházející omlouvané lekci. 
Omluvy, které přijdou pozdě nebo dokonce dodatečně, nedávají nikomu šanci  uvolněnou kapacitu využít a proto za ně systém náhradu neumožňuje.

Náhrady je možné čerpat v období aktuálního kurzu. 
Systém umožňuje i převod náhrad do následujícího kurzu. Tuto možnost však dává jen klientům, kteří jsou v následujícím kurzu zapsáni. Pokud tedy neplánujete pokračovat dalším kurzem, včas si naplánujte čerpání náhrad. 

Přednáhrady umožňují čerpat náhradu ještě dříve, než dojde k absenci. Lze je také využít jako kompenzaci za lekce, které se nepodaří omluvit včas a systém tak za ně nepřidělil jako kompenzaci klasickou náhradní lekci. 

Systém umožňuje i čerpání náhrad tím, že si s sebou klient vezme další dítě - sourozence nebo kamaráda. Pokud budete mít zájem a tento způsob čerpání náhrady, je nutné kontaktovat administrátora, který tuto možnost nastaví na konkrétní lekci. 
  

Prosíme všechny klienty, aby tato pravidla respektovali. Jiná řešení nejsou možná.

Na neúčasti dítěte nikdo nevydělá. Systémem náhrad a dodržováním pravidel se snažíme všem vyjít vstříc, aby každý mohl nahradit co nejvíce lekcí.