Přihláška na kurz plavání kojenců a batolat

Pro přihlášení do kurzu je nutno mít uživatelský účet v systému na adrese https://aquababyclub.webooker.eu

V přihlášce vyplňte, prosím, pouze ty údaje, které jste ochotni uvést. Předem upozorňujeme, že systém generuje automaticky fakturu s použitím údajů, které jste uvedli. Pokud tedy neuvedete svou adresu, faktura jí nebude obsahovat. Fakturu bez adresy nemusí zdravotní pojišťovna akceptovat při rozhodování o vyplacení příspěvku na plavání. 

 
Údaj o zdravotním stavu je podle zákona na ochranu osobních údajů citlivou informací, avšak vzhledem k charakteru a náplni kojeneckého a batolecího plavání je tato informace velmi důležitá. Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a jeho doprovodu nebo lékařské potvrzení je podmínkou k přijetí do kurzu. Žádné údaje nebudou nikomu poskytnuty (s výjimkou kontroly dozorujícího hygienika, na kterou má ze zákona právo). 
Pokud byste chtěli odvolat svůj souhlas s použitím jakýchkoliv dat uvedených v přihlášce, je nutno, dle zákona, učinit tak písemně.

Kurzy běží během školního roku a jsou děleny do jednotlivých semestrů: 
- září až prosinec (podzimní semestr)
- leden až březen (zimní semestr)
- duben až červen (jarní semestr)

 

 
Před vyplněním přihlášky si pečlivě přečtěte podmínky pro účast v kurzu.

Přihlášky na kurz, omluvy a náhrady probíhají v tomto systému: https://aquababyclub.webooker.eu/