Pokračování přerušeného kurzu v Juliši

Od čtvrtka 3.12. je podle rozhodnutí Vlády ČR umožněn provoz bazénu Juliš. 
Budeme tedy pokračovat v kurzu. Maily se snažím posílat vždy malému počtu adresátů, abych předešla tomu, že mail spadne do složky hromadné pošty. 
Hygienická opatření jsou stejná jako před karanténou. 
Kteroukoliv lekci je možné omluvit. Kurz bude prodloužen tak, aby počet lekcí zůstal zachován. 
Informace o plavání na Pankráci a v Kolíně zveřejním, jakmile se cokoliv dozvím.